WSF logo

Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne

GRH 609 Division

Zajmujemy się odtwarzaniem 609 Dywizji Wehrmachtu do zadań specjalnych. Division z.b.V 609 została sformowana 26 stycznia 1945 jako jednostka „specjalnego przeznaczenia”, mająca być jednostką zbiorczą dla Wehrmachtu walczącego w Festung Breslau. Dywizje "zur besonderen Verwendung" (rozwinięcie skrótu – specjalnego przeznaczenia) tworzone były ze zlepków oddziałów bojowych, które podlegały pod jeden kręgosłup sztabu, zaopatrzenia i intendentury. Było to ostatnie tchnienie niemieckiej armii mające na celu stworzenie składnych, gotowych do walki oddziałów formowanych z niedobitków.

Jako grupa pasjonatów staramy się pielęgnować i zachować pamięć o wojennej i powojennej historii Wrocławia. Jesteśmy również członkami Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego. Wspólnymi siłami staramy się przywrócić świetność Fortowi Piechoty Nr 6 znajdującemu się na wrocławskich Polanowicach.

Współpracując z grupami rekonstrukcji historycznych odtwarzających jednostki walczące w Festung Breslau, jesteśmy w stanie ukazać wydarzenia mające miejsce na terenie Wrocławia od czasu ogłoszenia miasta twierdzą do czasu włączenia tych ziem do Rzeczypospolitej.

Adres

FORT PIECHOTY NR 6
"Polanowice"
ul. Polanowicka
50-001 Wrocław
+48 697 220 076
Godziny otwarcia:
sobota 10:00 - 14:00
Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne
KRS 0000416407
REGON 021854154
NIP 895-20-12-718

Facebook

Lokalizacja


Wykonano w GatsbyJS. Projekt i realizacja: dygresje.info; 2020.