WSF logo

Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne

Bohaterowie

Działania Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego nie raz wymagały poświęcenia i zaangażowania znacznie przekraczającego wymagania postawione członkom przez statut.

Pasja, zainteresowanie historią i dawnymi militariami, oraz lokalny patriotyzm sprawiły, że zrobiliśmy – czy to z własnej inicjatywy, czy działając zespołowo – dużo naprawdę ciężkiej pracy. Nie raz i nie przy jednej okazji słyszeliśmy, że czekające nas zadania przewyższają nasze siły. Razem przezwyciężając pojawiające się wciąż trudności udowodniliśmy już nie raz, że chcieć to móc. Dlatego postanowiliśmy wyróżnić tych kilka osób najbardziej zaangażowanych w nasze działania. Mamy nadzieję, że lista będzie się rozwijać, a kolejni koledzy i koleżanki udowodnią, że ciężka praca umożliwia to, co wielu wydawało się niemożliwe.

Marek Durajczyk
Członek założyciel WSF. Działał z wielkim zaangażowaniem na rzecz utworzenia Stowarzyszenia. W późniejszym okresie poświęcił wiele uwagi problemom finansowym i administracyjnym Stowarzyszenia. Z dużym zaangażowaniem bierze udział w organizacji licznych przedsięwzięć. Zasłużył się w najtrudniejszym pierwszym okresie działalności WSF.
Maciej Habuda
Działa w Stowarzyszeniu od początku naszego istnienia.Oficjalnie wstąpił do WSF 21 września 2013 roku odnosząc zasługi w wielu przedsięwzięciach.Po wielokroć brał udział w działaniach, które kończyły się w późnych godzinach nocnych lub nad ranem. Macieja nie przerażały trudności piętrzące się przed Stowarzyszeniem w pierwszych dniach naszej bytności na Forcie Piechoty nr 6, ani udział w skomplikowanych wyzwaniach technicznych.Bezinteresownie pomagał w kwestiach logistycznych i transportowych. Maciej jest również inicjatorem wpisania Schronu Piechoty nr 14 do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
Jan Jóźwik
Został członkiem Stowarzyszenia dnia 1 września 2014 roku. Działa z niestrudzonym zaangażowaniem, przy odtwarzaniu wyposażenia fortu, oraz biorąc udział z wyjątkowym poświęceniem w pracach porządkowych. Jego zasługą jest obecny stan stolarki fortu. Z wielkim zaangażowaniem bierze udział w organizacji licznych wydarzeń Stowarzyszenia.
Karol Kolouszek
Członek założyciel WSF. Działał z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przy pracach w najtrudniejszym pierwszym etapie działalności Stowarzyszenia na Forcie Piechoty nr 6. Bierze udział w niemal wszystkich działaniach porządkowych i renowacyjnych dotyczących fortu. Samodzielnie poniósł ciężar wielu prac technicznych dotyczących wielu detali i aspektów wyposażenia i funkcjonowania fortu.
Stanisław Kolouszek
Członek założyciel WSF. Prezes Zarządu w latach 2012 - 2020. Inicjator działań przy Forcie Piechoty nr 6.
Michał Kulis
Członek założyciel WSF.Działa z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przy pracach porządkowych na terenie fortu.Brał udział w licznych pracach renowacyjnych w schronie głównym, wiele prac renowacyjnych zostało przez niego zainicjowanych. Inicjatywa Michała przyczynia się do podniesienia wnętrza obiektu z ruiny.
Łukasz Pardela
Został członkiem WSF dnia 1 stycznia 2012 roku. Czynnie wspomagał przywracanie Fortowi Piechoty nr 6 dawnego blasku w pierwszych, najtrudniejszych dniach naszej obecności na tym obiekcie.Wielokrotnie i z wielkim zaangażowaniem działał na rzecz objęcia opieką prawną zabytków architektury militarnej miasta Wrocławia. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych poświęconych fortyfikacjom. Niestrudzony popularyzator dziejów i krajobrazu dawnej Twierdzy Wrocław.
Łukasz Melski
Został członkiem WSF dnia 9 marca 2012 roku. Od początku swej obecności działał z przykładnym zaangażowaniem organizując wsparcie siłami ludzkimi prac na Forcie Piechoty nr 6. Obecnie organizuje liczne przedsięwzięcia logistyczne i transportowe na rzecz Stowarzyszenia.Brał udział w najcięższych pracach w początkowym okresie działalności Stowarzyszenia na forcie, został inicjatorem prac renowacyjnych tym samym inspirując wielu działaczy Stowarzyszenia.
Dawid Sołtys
Został członkiem Stowarzyszenia dnia 7 września 2014 roku.Niestrudzenie wspomaga Stowarzyszenie specjalistycznym sprzętem i radą. Brał udział w licznych przedsięwzięciach podczas których wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem i wiedzą fachową.
Marek Wasilik
Został członkiem Stowarzyszenia dnia 20 grudnia 2014 roku. Działa z wielkim zaangażowaniem, przy odtwarzaniu wnętrza schronu głównego oraz wielokrotnie wspomógł nasze działania cenną radą, doświadczeniem i pomocą materiałową.
Jacek Żelaszkiewicz
Przystąpił do Stowarzyszenia w 2016 roku. Od razu dał się poznać jako prawdziwy pasjonat pełen pasji i zaangażowania. Nikt nie potrafi w tak motywujący sposób zagrzewać wolontariuszy do akcji jak Jacek, zarażający wszystkich swoją niespożytą energią. Wielokrotnie brał udział w wielu pracach wymagających zarówno talentu dyplomatycznego jak i umiejętności technicznych.

Adres

FORT PIECHOTY NR 6
"Polanowice"
ul. Polanowicka
50-001 Wrocław
+48 697 220 076
Godziny otwarcia:
sobota 10:00 - 14:00
Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne
KRS 0000416407
REGON 021854154
NIP 895-20-12-718

Facebook

Lokalizacja


Wykonano w GatsbyJS. Projekt i realizacja: dygresje.info; 2020.