WSF logo

Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne

Bilbliografia

Twierdza Wrocław fascynowała i inspirowała wielu badaczy i autorów. Ponieważ walkom o Festung Breslau poświęcono już wiele miejsca i uwagi, my zdecydowaliśmy się zaprezentować wam wykaz godnych uwagi tytułów dedykowanych przede wszystkim samych umocnień – ich historii, konstrukcji i funkcjonowaniu także w czasach pokoju.

Książki

 • G.Gieraths, Breslau als Festung und Garnison 1241 – 1941, Hamburg 1961.
 • G. Podruczny, Twierdza Wrocław w okresie fryderycjańskim. Fortyfikacje, garnizon i działania wojenne w latach 1740 – 1806, Wrocław 2009.
 • S. Kolouszek, Fortyfikacje Festung Breslau, Jelenia Góra 2014.
 • W. Czamara, D. Olearczyk, Ł. Pardela, R. Stodolak, Wpływ sieci rzecznej Wrocławia na kształtowanie fortyfikacji miejskich na przełomie XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowych zapór wodnych, Wrocław 2014.
 • Ł. Pardela, S. Kolouszek, Twierdza Wrocław 1890 - 1918. Monografia, Wrocław 2017
Pierwsze systematyczne opracowanie powstania i historii Twierdzy wilhelmińskiej.

W roku 2014 ukazały się "Fortyfikacje Festung Breslau", traktujące o umocnieniach wrocławskich począwszy od końca średniowiecza aż po budowę ostatnich schronów dla ludności cywilnej na początku lat 90' XX wieku.

 • Wydawnictwo: Archiwum - System
 • Ilość stron: 376
 • Wymiary: 150 x 230
 • ISBN: 978-83-62809-33-2
Monografia Twierdzy.

Po wielu latach kompleksowych prac badawczych, w roku 2017 ukazała się w końcu monografia naukowa twierdzy wilhelmińskiej.

 • Wydawnictwo: Via Nova
 • Ilość stron: 176
 • Wymiary: 215 x 295
 • ISBN: 978-83-64025-35-8
Mapa wrocławskich obiektów fortyfikacyjnych.

W roku 2018 ukazała się mapa ukazująca większość budowli fortecznych i fortyfikacyjnych położonych na terenie Wrocławia.

Artykuły

 • M. Małachowicz, Twierdza Wrocławska z przełomu XIX/XXw., [w:] Z dziejów fortyfikacji na Śląsku, Wrocław 1993.
 • S. Siorek, W. Kucia, Podziemny Wrocław [w:] Explorator, nr 1(2) / 1995.
 • M. Małachowicz, Twierdza Wrocław z lat 1890 – 1914 [w:] Fortyfikacja t.V, 1998.
 • M. Małachowicz, Kompanijne schrony bierne twierdzy Wrocław [w:] Fortyfikacja, t.V, 1998.
 • M. Małachowicz, Rewaloryzacja pozostałości dzieła Schneidera – kurtyny przy ul. Grodzkiej we Wrocławiu, [w:] Zespół forteczny Gdańsk – Wisłoujście. Problemy ochrony zespołów pofortecznych, pod red. Molski P., Gdańsk 1998.
 • A. Legendziewicz, Zabytkowe drzwi forteczne na Śląsku – stan zachowania [w:] Fortyfikacja, t.XII, 2000.
 • R. Szewczyk, Schron uszkodzony, ale uratowany, Odkrywca, nr 4-5 / 2002.
 • J. Potyrała, Krajobraz zapomnianej Twierdzy Wrocław z lat 1890–1914 [w:] Architectus 1–2 / 2007.
 • Ł. Pardela, Rola dopływów rzeki Odry w kształtowaniu wrocławskich fortyfikacjach nowożytnych na przełomie XIX/XX wieku [w:] Architektura Krajobrazu nr 4 / 2009.
 • S. Kolouszek, Lazaret rezerwowy XIII [w:] Sztolnie, nr 2 / 2011.
 • M. Durajczyk, S. Kolouszek, A. Kot, D. Hordyniec, Infanterie Stutzpunkt 12 Festung Breslau [w:] Sztolnie nr 3 / 2011.
 • M. Durajczyk, S. Kolouszek, Tajemniczy wrocławski dworzec [w:] Odkrywca, marzec 2012.
 • S. Kolouszek, Bastion Ceglany we Wrocławiu [w:] Sztolnie nr 1 / 2012.
 • S. Kolouszek, Infanterie Stutzpunkt 6- Pohlanowitz [w:] Sztolnie, nr 1(7)/2013
 • S. Kolouszek, Ufortyfikowane mosty kolejowe we Wrocławiu [w:] Odkrywca, kwiecień 2013, s. 69 -71
 • S. Kolouszek, Schron pod placem Solnym we Wrocławiu [w:] Dolnośląski Festiwal Architektury, 2013.
 • S. Kolouszek, Forty piechoty Twierdzy Wrocław 1890 – 1918 [w:] Dolnośląski Festiwal Architektury, 2013.
 • Ł. Pardela, S. Kolouszek, Twierdza Wrocław jako unikalny zabytek „Architectura Militaris” [w:] Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 2 / 2013.
 • Ł. Pardela, S. Kolouszek, Historical vegetation used as camouflage at Festung Breslau (Fortress Wrocław) [w:] Landscape Architecture and Art, nr 3 / 2013.
 • Ł. Pardela, Przeszkody wodne Twierdzy Wrocław na przełomie XIX i XX wieku [W:] Architektura Krajobrazu nr 4 / 2013.
 • S. Kolouszek, Północny odcinek obrony Festung Breslau 1890 – 1918 – krajobraz, fortyfikacje, uzbrojenie [w:] Racja stanu, studia i materiały, pod red T. Marczak, Wrocław 2014.
 • S. Kolouszek, Pechowa trzynastka ? Rozbiórka schronu piechoty nr 13 – Twierdza Wrocław [w:] Odkrywca, grudzień 2014.
 • Ł. Pardela, S. Kolouszek, Wyposażenie obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Wrocław, część I – rozbudowa czasu pokoju [w:] Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 2 / 2014.
 • Ł. Pardela, S. Kolouszek, Ochrona zabytkowych wartości w procesie adaptacji zabytków zespołu fortu piechoty nr 6 „Polanowice” we Wrocławiu [w:] Wartości funkcji w obiektach zabytkowych, pod red. B. Szmygina, Warszawa 2014.
 • J. Potyrała, Ł. Pardela, A. Staszewska, Rejony forteczne we Wrocławiu i ich oddziaływanie na krajobraz północnej części miasta od końca XIX w. do początku XXI [w:] Architektura Krajobrazu, nr 2 / 2014.
 • S. Kolouszek, Wrocławskie schrony doby PRL [w:] 4Historie, nr 1 / 2015.
 • Ł. Pardela, S. Kolouszek, The Expansions and furnishings of the fortification structures of Wroclaw Fortress – Part II [w:] Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 2(176) 2015.
 • Ł. Pardela, S. Kolouszek, Znaczenie historycznych form ziemnych w procesie adaptacji pruskiej fortyfikacji stałej przełomu XIX i XX wieku [w:] Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków, pod red. B. Szmygina, Warszawa 2015.
 • S. Kolouszek, Ogrzewanie i wentylacja zmodernizowanych schronów piechoty Twierdzy Wrocław – przyczynek do poznania wyposażenia obiektów fortyfikacji niemieckiej na przełomie XIX i XX wieku [w:] Ars Fortificandi – Studia i materiały z dziejów architektury obronnej, t. I, Oświęcim 2016

Adres

FORT PIECHOTY NR 6
"Polanowice"
ul. Polanowicka
50-001 Wrocław
+48 697 220 076
Godziny otwarcia:
sobota 10:00 - 14:00
Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne
KRS 0000416407
REGON 021854154
NIP 895-20-12-718

Facebook

Lokalizacja


Wykonano w GatsbyJS. Projekt i realizacja: dygresje.info; 2020.