Nazwa:  Infanterie Raum 15

Rok budowy: 1893

Lokalizacja: Wrocław, ul. Skarbowców

 

Zdjęcia: Patryk Sowa 2012r

Historia:

Schron ten, wybudowano w roku 1893, zmodernizowany został przypuszczalnie w roku 1912. Nie dokonano tu jednak typowej modernizacji schronu piechoty, lecz tylko częściowo ukryto fasadę (na lewym skrzydle obiektu) pod betonowym płaszczem. Płaszcz ów, posiadał pojedynczy otwór wejściowy, chroniony przez przelotnię. W nowej fasadzie znajdował się jeden otwór czerpni powietrza. W ziemny masyw przykrywający schron, wbudowano na lewej flance obiektu niewielki ceglano-betonowy schron, którego wejście również zabezpieczono przelotnią. 

Obiekt ten prawdopodobnie bez szwanku wyszedł z oblężenia "Festung Breslau", mimo to w latach 60' został wysadzony w powietrze. Teren ruin dzieła zajęło później schronisko dla zwierząt. W ruinach schronu zachował się jeden z niewielu znanych napisów eksploatacyjnych dotyczących obsługi dzieł twierdzy wrocławskiej.

Stan obecny:

Schon wysadzony w latach 60'.

Zdjęcia: