Infanterie Raum 13 - ROZBIÓRKA


 

W ostatni czwartek (23.10) dowiedzieliśmy się o mającej miejsce rozbiórce Schronu Piechoty nr 13. Informacja ta wydawała się zupełnie nieprawdopodobną, a jednak ! Prywatny inwestor, wyciął historyczny drzewostan, splantował pozostałości form ziemnych, i niebawe przystąpi do całkowitego unicestwienia Schronu Piechoty.

 

Infanterie Raum 13 został wybudowany w latach 1893 - 1894 dla osłony mostu na Ślęzie. Wchodził w skład umocnień Twierdzy Wrocławskiej. Schron w 1912 roku zmodernizowano dodając nową betonową fasadę - w najnowocześniejszym wydaniu - z ukrytymi wewnątrz fasady przewodami kominowymi. W latach 30' XX wieku, Schron Piechoty przebudowano na schron przeciwlotniczy. Dzieło to nie brało udziału w walkach o Wrocław w 1945 roku. Po wojnie schron był używany przez Ludowe Wojsko Polskie. Jeszcze na fotomapie z 1994 roku, teren schronu celowo rozmazano, dla ukrycia "obiektu o znaczeniu strategicznym". Już wówczas jednak był to teren miejski. Wojsko zdało teren pod koniec lat 80'. Od tego momentu zaczęła się dewastacja.

 

Schron nie był wpisany do ewidencji czy rejestru zabytków. Znalazł się jednak w Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Ustawa o Ochronie Zabytków, w Artykule 6, pkt. 1 stanowi;

"Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: 1. Zabytki nieruchome będące, w szczególności, d) dziełami budownictwa obronnego"

 

Poniżej praktyka:

IR13a

 

IR13b

fot. Ł. Pardela