100 rocznica wybuchu Pierwszej Wojny Światowej


 

1914

Pomnik poległych na frontach Wielkiej Wojny, Rędzin.

28 lipca 1914 roku, Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Dwa dni później Rosja znalazła się w stanie wojny z Austro-Węgrami, w reakcji na co, w związku z sojuszniczymi zobowiązaniami Niemcy wypowiadają wojnę Rosji, a wkrótce potem Francji.

Tak sto lat temu rozpoczęła się Pierwsza Wojna Światowa. Wrocławianie, przyjęli wybuch wojny z entuzjazmem, żołnierze VI Korpusu Armii mieli wszakże wrócić do domu na Boże Narodzenie. Wojna szybko zweryfikowała ten entuzjazm, na polach bitew zginęło około dziesięć tysięcy mieszkańców Wrocławia.

1 sierpnia wraz z wypowiedzeniem wojny Rosji, w Niemczech nastąpiła powszechna mobilizacja. Dotyczyła ona także twierdzy. Weszły w życie przygotowywane co roku plany mobilizacyjne. Rozpoczęto natychmiastową rozbudowę umocnień. Forty Piechoty otoczono zaplanowanymi z wyprzedzeniem przeszkodami z drutu kolczastego, na międzypolach kopano okopy, które znalazły się także na zachodzie miasta przed Schronami Piechoty. Na Widawie i Ślęzie rozpoczęto budowę jazów fortecznych. Nasyp kolejowy na południu miasta przygotowano jako pozycję artyleryjską. Wiele działo się przed nasypem, gdzie w odległości kilku kilometrów budowano zaplanowaną jeszcze w 1913 roku nową pozycję forteczną złożoną z 11 betonowych fortów - punktów oporu piechoty oraz łączących je okopów i rowów strzeleckich.

Przed wszystkimi dziełami fortecznymi ustawiono tablice z zakazem wstępu, fotografowania lub szkicowania pod karą grzywny lub więzienia.

Ucierpiały niektóre miejskie parki, w których dokonano wycinek na potrzeby mobilizacji, w innych znalazły się oddalone od frontu twierdzy baterie artyleryjskie.

Wkrótce po rozpoczęciu działań wojennych wyruszyły z Wrocława jednostki VI Korpusu; 51. Regiment Piechoty, 11. Regiment Grenadierów, 6. Regiment Artylerii Polowej, 1. Regiment Kirasjerów oraz 6. Batalion Taborów. Rozpoczęto formowanie jednostek rezerwowych, mających w razie zagrożenia obsadzić umocnienia.

Wkrótce po entuzjazmie letnich miesięcy 1914 roku nie zostało nic, wprowadzono godzinę policyjną, zakazano wszelkich zgromadzeń a także cenzurowano prasę. Władze miejskie musiały podporządkować się całkowicie dowództwu wojskowemu. Niedługo potem, na skutek wojennych trudności zaczęło brakować produktów spożywczych i surowców.

Mimo że Wrocław, jako miasto i twierdza starannie został przygotowany do oblężenia, Rosjyska ofensywa, której celem był Wrocław została zatrzymana pod Łodzią.

Już w latach 20' i 30' po okopach i bateriach polowych Festung Breslau nie było śladu.

Poświęćmy kilka minut zadumie nad tą Pierwszą ze światowych wojen....