Kalendarium budowy Twierdzy Wrocław

9 maj 1889 – Cesarz Wilhelm II nakazuje odbudowę fortyfikacji Wrocławia.

1 czerwca 1889 – Szef Sztabu Generalnego, podczas podróży sztabowej do Wrocławia wyznacza przebieg umocnień w terenie.

10 października 1889 – Szef Sztabu Generalnego oraz Generalny Inspektorat Korpusu Inżynierów, Pionierów i Twierdz, określają kształt umocnień przyszłej twierdzy.

24 kwietnia 1890 – Dla odciążenia przyszłej mobilizacji, zapada decyzja o budowie pierwszych schronów piechoty.

21 maj 1890 – Powstaje Depot Bau-Verwaltung Breslau

1890 – 1891 – Trwa budowa pierwszych siedmiu schronów piechoty na północnym brzegu Odry. Zostają wybudowane i zaopatrzone składy mobilizacyjne przy ul. Bardzkiej i Krzywoustego.

1891 – 1892 – Trwa budowa kolejnych trzech schronów piechoty na północnym brzegu Odry. Zostają powiększone składy mobilizacyjne.

1892 – 1894 – Trwa budowa pięciu schronów piechoty na południowym brzegu Odry.

1894 – Zostaje założona stacja gołębi pocztowych.

1895 – Zostaje ukończona budowa wału obwodnicy kolejowej. W wał na odcinku od Księża Małego po Krzyki, umieszczonych zostaje pięć baterii artyleryjskich.

1896 – 1897 Budowa pierwszego betonowego schronu piechoty – ul. Lotnicza, Schron Piechoty nr 10.

1897 – 1898 Budowa betonowego schronu piechoty przy ul. Redyckiej.

1899 – 1900 Budowa betonowego schronu piechoty przy ul. Wiaduktowej.

1900 – 1901 Budowa betonowego schronu piechoty, z urządzeniem ochrony wejścia przy ul. Bystrzyckiej.

1901 – Powiększenie stacji gołębi pocztowych, początek budowy fortecznej sieci telegraficznej.

1903 – 1906 Powiększenie zasobów składów mobilizacyjnych.

28 luty 1905 – Powiększenie planowanej twierdzy, wysunięcie frontów zachodniego, północno – wschodniego.

1906 – Schrony Piechoty nr 7 i 8 (ul. Sułowska i Irysowa) zostają przebudowane na Forty Piechoty.

25 października 1906 – Depot Bau-Verwaltung Breslau zostaje przekształcony w Królewską Pruską Fortyfikację Wrocław.

21 luty 1907 – Zostaje wydana zgoda na budowę urządzeń piętrzących na Widawie. Ze względu na nieuregulowane prace przeciwpowodziowe, budowa nie rozpoczyna się.

1907 – 1908 – Do Wrocławia zostają skierowane środki pieniężne na budowę kolejnych Fortów Piechoty.

1910 – Powstają Forty Piechoty nr 4,5,6, w Fortach Piechoty 7 i 8 zostają zbudowane schrony pogotowia i betonowa pozycja strzelecka.

14 czerwca 1910 – Cesarz Wilhelm II ogłasza Wrocław twierdzą.

22 czerwca 1910 – Zostają ogłoszone rejony ograniczeń budowlanych.

1912 – Zostają zmodernizowane Schrony Piechoty nr 3,9,12,13,14,15. Zapada decyzja o wysunięciu frontu południowego przed nasyp obwodnicy kolejowej. Zostaje wybudowany Jaz Forteczny nr I.

6 listopada 1913 – Rozpoczęte zostają prace projektowe nad frontem południowym twierdzy.

28 lipca 1914 – Wybucha pierwsza wojna światowa.

lipiec – sierpień 1914 – Twierdza Wrocław zostaje zmobilizowana, pojawiają się baterie artyleryjskie, rowy strzeleckie, zasieki, powstaje szereg nowych budowli fortecznych.

1916 – 1917 – Rozpoczyna się rozbiórka fortyfikacji polowych, powstałych w czasie mobilizacji.

1919 – Podpisanie Traktatu Wersalskiego, Twierdza Wrocław zostaje poddana kontroli Międzyalianckiej Komisji Kontroli Wojskowej.

19 grudnia 1924 – Twierdzę wizytują inspektorzy Międzyalianckiej Komisji Kontroli Wojskowej, stwierdzają że obiekty są niedostępne, a niektóre formy ziemne dzieł, oraz siec telefoniczna zniszczona.

6 sierpnia 1938 – Adolf Hitler podejmuje decyzję o opuszczeniu Twierdzy Wrocław. Odtąd przestają obowiązywać rejony ograniczeń budowlanych, zostaje zniesione stanowisko komendanta twierdzy, dzieła forteczne nie są utrzymywane w stanie pozwalającym na walkę.