BOHATEROWIE

Działania Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego nie raz wymagały poświęcenia i zaangażowania znacznie przekraczającego wymagania postawione członkom przez statut.

Pasja oraz zainteresowanie dawnymi militariami i historią sprawiły, że zrobiliśmy – czy to z własnej inicjatywy, czy działając zespołowo – dużo więcej, niż można było oczekiwać. Dlatego postanowiliśmy wyróżnić tych kilka osób najbardziej zaangażowanych w nasze działania.
Mamy nadzieję, że lista będzie się rozwijać, a kolejni koledzy i koleżanki udowodnią, że ciężka praca umożliwia to, co wielu wydawało się niemożliwe.

Maciej Habuda – Działa w Stowarzyszeniu od początku naszego istnienia. Oficjalnie wstąpił do WSF 21 września 2013 roku odnosząc zasługi w wielu przedsięwzięciach. Po wielokroć brał udział w działaniach, które kończyły się w późnych godzinach nocnych lub nad ranem. Macieja nie przerażały trudności piętrzące się przed Stowarzyszeniem w pierwszych dniach naszej bytności na Forcie Piechoty nr 6, ani udział w skomplikowanych wyzwaniach technicznych. Bezinteresownie pomagał w kwestiach logistycznych i transportowych. Maciej jest również inicjatorem wpisania Schronu Piechoty nr 14 do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

dr inż. arch. kraj. Łukasz Pardela – Został członkiem WSF dnia 1 stycznia 2012 roku. Czynnie wspomagał przywracanie Fortowi Piechoty nr 6 dawnego blasku w pierwszych, najtrudniejszych dniach naszej obecności na tym obiekcie. Wielokrotnie i z wielkim zaangażowaniem działał na rzecz objęcia opieką prawną zabytków architektury militarnej miasta Wrocławia. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych poświęconych fortyfikacjom. Niestrudzony popularyzator dziejów i krajobrazu dawnej Twierdzy Wrocław.

Łukasz Melski – został członkiem WSF dnia 9 marca 2012 roku. Od początku swej obecności działał z przykładnym zaangażowaniem organizując wsparcie siłami ludzkimi prac na Forcie Piechoty nr 6. Obecnie organizuje liczne przedsięwzięcia logistyczne i transportowe na rzecz Stowarzyszenia. Brał udział w najcięższych pracach w początkowym okresie działalności Stowarzyszenia na forcie, został inicjatorem prac renowacyjnych tym samym inspirując wielu działaczy Stowarzyszenia.

Dawid Sołtys – został członkiem Stowarzyszenia dnia 7 września 2014 roku. Niestrudzenie wspomaga Stowarzyszenie specjalistycznym sprzętem i radą. Brał udział w licznych przedsięwzięciach podczas których wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem i wiedzą fachową.

Jan Jóźwik – został członkiem Stowarzyszenia dnia 1 września 2014 roku. Działa z niestrudzonym zaangażowaniem, przy odtwarzaniu wyposażenia fortu, oraz biorąc udział z wyjątkowym poświęceniem w pracach porządkowych. Jego zasługą jest obecny stan stolarki fortu. Z wielkim zaangażowaniem bierze udział w organizacji licznych wydarzeń Stowarzyszenia.

Marek Wasilik – został członkiem Stowarzyszenia dnia 20 grudnia 2014 roku. Działa z wielkim zaangażowaniem, przy odtwarzaniu wnętrza schronu głównego oraz wielokrotnie wspomógł nasze działania cenną radą, doświadczeniem i pomocą materiałową.

Michał Kulis – członek założyciel WSF. Działa z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przy pracach porządkowych na terenie fortu. Brał udział w licznych pracach renowacyjnych w schronie głównym, wiele prac renowacyjnych zostało przez niego zainicjowanych. Inicjatywa Michała przyczynia się do podniesienia wnętrza obiektu z ruiny.

Karol Kolouszek – członek założyciel WSF. Działał z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przy pracach w najtrudniejszym pierwszym etapie działalności Stowarzyszenia na Forcie Piechoty nr 6. Bierze udział w niemal wszystkich działaniach porządkowych i renowacyjnych dotyczących fortu. Samodzielnie poniósł ciężar wielu prac technicznych dotyczących wielu wyposażenia fortu.

Marek Durajczyk – członek założyciel WSF. Działał z wielkim zaangażowaniem na rzecz utworzenia Stowarzyszenia. W późniejszym okresie poświęcił wiele uwagi problemom finansowym i administracyjnym Stowarzyszenia. Z dużym zaangażowaniem bierze udział w organizacji licznych przedsięwzięć. Zasłużył się w najtrudniejszym pierwszym okresie działalności WSF.