Jak schrony piechoty mogły wyglądać wewnątrz ?

Fort 9, fot. samtu

W dni dzisiejszym, członkowie naszego Stowarzyszenia, dokonywali pomiarów zachowanych wewnątrz Schronu Piechoty (Infanterie Raum 9) przy ulicy Pełczyńskiej detali.

W obiekcie zachowała się dość duża gama śladów różnego rodzaju elementów wyposażenia. W tym; mocowania prycz, montaż aparatu telefonicznego, czy fragmenty systemu wentylacyjnego. Prowadzone dzisiaj prace, mają na celu, na razie teoretyczne odtworzenie wyglądu wnętrza schronów głównych w fortach piechoty.

Już po wstępnej konfrontacji, wyników naszych dzisiejszych prac, z zachowaną dokumentacją, pojawia się obraz kazamat fortecznych wypełnionych różnego rodzaju detalami, związanych z bytowaniem w obiektach żołnierzy…

Na publikację ostatecznych wyników – przyjdzie czas.