Zdjęcie miesiąca: LISTOPAD 2012

Zdjęcie przedstawia wnętrze jednej z wrocławskich szczelin przeciwlotniczych budowanych w latach 1934/5 – 1940. Obecnie obiekt jest nieco zdewastowany, schrony tego typu są niezwykle trudne do zaadaptowania – stąd pogarszający się stan techniczny tych niemych świadków dramatu ostatniej wojny.

Autorem fotografii jest samtu z naszego forum.