Mobilizacyjny schron piechoty

W dniu dzisiejszym przedstawiciele naszego stowarzyszenia odwiedzili schron piechoty przy ulicy Kowalskiej.

Było to już trzecie nasze podejście do jego zbadania. W końcu udało nam się dotrzeć do właścicieli działki na której ów schron się znajduje i za ich zgodą wejść na teren obiektu. Schron w przeciwieństwie do innych tego rodzaju od początku znajdował się na terenie prywatnym co niewątpliwie ocaliło go przed dewastacją okolicznej ludności oraz szabrownków. Większość wyposażenia pozostała nieruszona od czasu zakończenia działań wojennych.


Obiekt został wybudowany w ramach prac mobilizacyjnych prowadzonych w twierdzy wrocławskiej w pierwszym okresie I Wojny Światowej.  Schron o powierzchni ogólnej około 100 metrów przeznaczony był dla połowy kompanii. Wewnątrz znajdowało się dość bogate wyposażenie – poza pryczami montowanymi do ścian i podwieszonymi do sufitu półkami na plecaki, obiekt wyposażono w telefon, przewód rury głosowej (z zachowanym ustnikiem!) stojaki na karabiny dla 60 żołnierzy, oraz instalację wodną – w postaci pompy i prawdopodobnie umywalki.

Obiekt posiadał mechaniczne urządzenie wentylacyjne, niezachowane niestety do dnia dzisiejszego. Z czerpnią powietrza sąsiadował piecyk, po którym zachowała się część blaszanego komina.

Na uwagę zasługują w pełni zachowane dzielone drzwi przeciwpodmuchowe wyposażone w sprawny do dziś mechanizm ryglowania. Nie znaleźliśmy natomiast żadnych śladów napisów eksploatacyjnych – prawdopodobnie schron został po wojnie powtórnie pomalowany.

Przedwojenne zdjęcia lotnicze, ukazują omawiany obiekt, jako pozbawiony nasypu ziemnego – prawdopodobnie nigdy go nie wykonano, mimo to w pobliżu obiektu znaleźć można kilka charakterystycznych stalowych palików przeznaczonych do budowy zapory przeciwpiechotnej. Jest to najlepiej zachowany obiekt tego typu we Wrocławiu !

Fot. Dawid Horodyniec, 2011
Fot. Dawid Horodyniec, 2011